0382 202 01 04 Taşpazar Mahallesi, Kat 2 No 4, 807. Sk. No:17, 68100 Merkez / Aksaray 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa açtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Boyuna atel bağlanarak çıkarılmalı

B ) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak çıkarılmalı

C ) Araçtan çıkarılmalı

D ) Boynuna bir şey bağlanmadan çıkarılmamalı

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A ) Kalbi düzensiz çalışanlara

B ) Normal solunum faaliyeti yapanlara

C ) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara

D ) 4 - 6 dakika önce solunumu durmuş olanlara

İnsan vücudunda bulunan kanın vücut ağırlığına oranı kaçtır?

A ) 1/5

B ) 1/8

C ) 1/13

D ) 1/20


Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A ) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

B ) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli

C ) Hızlanarak yoluna devam etmeli

D ) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B ) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C ) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D ) Boğucu sargı (turnike) uygulanması

içten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A ) Elektrik enerjisini

B ) Hidrolik enerjiyi

C ) Nükleer enerjiyi

D ) Isı enerjisini

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “geç işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Dönel kavşakta geriye dönmek için orta ada etrafında dönerken neye dikkat etmelidir?

A ) Soldan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

B ) Gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye

C ) Arkadan gelen araçların cinsine göre onlara öncelik tanımaya

D ) Sağdan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

Aşağıdakilerden hangisinin doğru kullanılması halinde yakıt tasarrufu sağlanır?

A ) Kriko,

B ) Radyo

C ) Reflektör,

D ) Harita ve kroki

Sağa ve sola dönüş manevralarında, aşağıdaki hareketlerden hangisi temel kuraldır?

A ) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır

B ) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır

C ) Sağa ve sola dönüşler, yol ve trafik durumuna göre geniş veya dar kavisle yapılır

D ) Sağa ve sola dönüşler, kavşağın kontrollü veya kontrolsüz olduğuna göre yapılır

Araçta, yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Amortisörler kontrol edilir

B ) Lastiklerin havasının normal değerde olmasına dikkat edilir

C ) Motor yağının kontrolü yapılır

D ) Yayların normal seviyede olmasına dikkat edilir

Kazazedelerin araçtan çıkarılması esnasında yapılan yanlışlıkiar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olur?

A ) Vücudunun bir bölümünde felç meydana gelir

B ) Hazımsızlık meydana gelir

C ) Bulantı olur

D ) İç kanama meydana gelir

Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulduğunda ateşleme sisteminde aşağıdakilerde hangisi meydana gelir?

A ) Regülâtör yanar

B ) Bujiler yanar

C ) Flâşör yanar

D ) Platin yanar

Aşağıdakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazası sebeplerinden birisidir?

A ) Aracın bozuk yolda kullanılması

B ) Aracın arıza yapması

C ) Soğuk havada araç kullanılması

D ) Kural dışı araç kullanılması

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A ) Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B ) Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C ) Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını

D ) Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

Benzinli motorlarda yakıt pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratörden silindirlere yakıt pompalamak

B ) Karbüratörden emme manifolduna yakıt pompalamak

C ) Depodan karbüratöre yakıt pompalamak

D ) Silindirlerden karbüratöre yakıt pompalamak

Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A ) Topuktan dize

B ) Topuktan kalçaya

C ) Dizden kalçaya

D ) Topuktan koltuk altına

Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Motor hararet yapar

B ) Motor yağ yakar

C ) Araç daha hızlı gider

D ) Alternatör yatakları bozulur

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A ) Eksi kutba bağlı olan kabloyu

B ) Artı kutba bağlı olan kabloyu

C ) Şarj kablosunu

D ) Marş kablosunu

Üç veya daha çok şeritli yollarda aksine bir işaret yoksa hangi şerit üzerinde park edilmez?

A ) a) Gidişe ayrılan şeritlerden en sağdaki şerit üzerinde

B ) En sağ şerit dışındaki şeritler üzerinde

C ) Özel olarak işaretlenmiş ve gidişe ayrılmış şerit üzerinde

D ) Yetkililerin müsaade etmesi halinde sağ şerit üzerinde

Kullanacağı araçla ilgili olarak “iş organizasyonu” yapmakla sorumlu olan şoför aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak zorunda değildir?

A ) iş öncesi hazırlıkları yapmak

B ) Belge kontrolü yapmak

C ) Aracın periyodik bakımını yapmak/yaptırmak

D ) Aracın gider maliyetlerini hesaplamak

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihin- sel süreçler arasında yer almaz?

A ) Eleştiri

B ) Öfke

C ) Depresyon

D ) Empati

Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlarda eksik Hatalı Bilgiden sorumlu kim olacaktır?

A ) Acente sorumludur

B ) Gönderici sorumludur

C ) Alıcı sorumludur

D ) Gümrük Komisyoncusu sorumludur

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A ) Zırhlı taşıt

B ) Kamu hizmeti taşıtı

C ) Organ nakil araçları

D ) Umum servis araçları

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fizik- sel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) Çevre

B ) Erozyon

C ) Atık

D ) İklim


Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A ) Balata

B ) Amortisör

C ) Vites kutusu

D ) Diferansiyel

Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

A )

B )

C )

D )

I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) II - I - III

B ) II - III - I

C ) III - I - II

D ) III - II - I

Sürücülerin alkol kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?

A ) Hiç kullanmamaktır

B ) izin verilen ölçüde kullanmaktır

C ) Kendisinin uygun göreceği kadar kullanmaktır

D ) Çevresinin uygun göreceği kadar kullanmaktır

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) İkaz anlamında olup, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

B ) İkaz anlamında olup, mutlaka durulup kontrol edildikten sonra geçilir

C ) İkaz anlamında olup, yolun trafiğe kapanmış olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez

D ) İkaz anlamında olup, bu yerde bir trafik kazasının meydana geldiği anlaşılır

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A ) El freni lambası

B ) Park lambası

C ) Sinyal lambası

D ) Şarj lambası

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A ) Araçların tescil işlemlerini yapma

B ) Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek

C ) Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak

D ) Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A ) Bencil

B ) Sorumsuz

C ) Görgü seviyesi düşük

D ) Empati düzeyi yüksek

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır? Endüksiyon bobini

A ) Endüksiyon bobini

B ) Sigorta

C ) Tevzi makarası

D ) Konjektör

Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

A ) Yakıt sistemi

B ) Marş sistemi

C ) Şarj sistemi

D ) Yağlama sistemi


Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A ) Hemzemin geçit

B ) Kontrollü demir yolu geçidi

C ) Kontrolsüz demir yolu geçidi

D ) Tramvay hattı ile oluşan kavşak

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A ) Yakıt tüketiminin azalması

B ) Gürültü kirliliğinin önlenmesi

C ) Zararlı gaz salınımının artması

D ) Trafik yoğunluğunun azalması

Ticari araç sürücüsü aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşa- malarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

A ) Günlük hava ve yol koşullarına göre sefer ve zaman planlaması yapar.

B ) Eksik olan malzemenin temini için ilgili kişi veya birim- leri bilgilendirir.

C ) İş süreci içerisinde kullanılacak araç, gereç, ekipman ve yedek malzemeleri (vantilatör kayışı, kompresör hortu- mu vb.) ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder.

D ) Araca yüklenen eşyayı ambalajlarından çıkartıp tek tek kontrol eder.

Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulamaya başlanır?

A ) Hastanenin acil servisinde

B ) Kazanın olduğu olay yerinde

C ) Sağlık ocağında

D ) Cankurtaranda

Omura kemiği kırıklarının en tehlikeli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kırık bölgeden aşağısının felç olması

B ) Solunumunun zor olması

C ) İlgili bölgeden aşağısının kanla beslenmemesi

D ) Ayakların şişmesi

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A ) Aracın hızı

B ) İklim koşulları

C ) Yolun genişliği

D ) Aracın yük durumu

Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, korna da çalışmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Benzin otomatiği arızalıdır

B ) Bujiler çalışmıyordur

C ) Yağ pompası arızalıdır

D ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

Yurtiçi ve Uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kg. üc- retsiz bagaj hakkı vardır?

A ) 20

B ) 30

C ) 35

D ) 40

Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılamıyor ise bu sürücü ne yapmak zorundadır?

A ) Aşağıya inip göremediği alanı kontrol etmek

B ) Trafik görevlilerinden yardım istemek

C ) Geri manevrasından vazgeçmek

D ) Bir gözcü bulundurmak

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallar- dan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye

B ) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye

C ) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye

D ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye

Platin ile tevzi makarası aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

A ) Karbüratör

B ) Distribütör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Konjektör

Zehirlenmelerde ilk yardım olarak yoğurt verilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Egzoz gazı zehirlenmelerinde verilir.

B ) İlaç zehirlenmelerinde verilir.

C ) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir.

D ) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur.

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yavaş seyretmek

B ) Geri gitmek

C ) Geri dönmek

D ) Duraklamak

Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir?

A ) Yakıt tasarrufu sağlaması

B ) Mal güvenliği sağlaması

C ) Zaman tasarrufu sağlaması

D ) Emek tasarrufu sağlaması

Çalışan kalbe masaj yapılması halinde olabilecek en önemli tehlike durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kalp durabilir

B ) Vücut sıcaklığı düşebilir

C ) Solunum durabilir

D ) Solunum güçleşebilir
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?