0382 202 01 04 Taşpazar Mahallesi, Kat 2 No 4, 807. Sk. No:17, 68100 Merkez / Aksaray 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44


Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 1 - 3

C ) 3 - 1 - 2

D ) 3 - 2 - 1

Asit, baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A ) Kusturulur.

B ) Sarımsaklı yoğurt yedirilir.

C ) Asit içene baz, baz içene asit içirilir.

D ) Bol su içirilir.

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir. II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Aracın sinyal lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Bujiler arızalıdır

D ) Flâşör arızalıdır

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği “hızlandırma” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulamaya başlanır?

A ) Hastanenin acil servisinde

B ) Kazanın olduğu olay yerinde

C ) Sağlık ocağında

D ) Cankurtaranda

Aşağıdakilerin hangisinde, yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirir?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Balata

B ) Enjektör

C ) Kavrama

D ) Rot

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B ) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C ) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D ) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

Tehlikeli madde taşıyan araçları kullanan sürücülerin, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında seyrederken, diğer araçları en az kaç metreden takip etmek zorundadırlar?

A ) 20

B ) 30

C ) 50

D ) 100

Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamadaki amacımız aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

B ) Yaranın mikrop kapmasını engellemek

C ) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D ) Yaralı bölgesinin sıcaklığını korumak

Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

A ) Yağlama sistemi

B ) Şarj sistemi

C ) Ateşleme sistemi

D ) Marş sistemi

Gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar

B ) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez

C ) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanabilirler

D ) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanabilirler

Motorla-vites kutusu arasında tertibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vites kutusu

B ) Aks

C ) Debriyaj (kavrama)

D ) Şaft


Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

A ) Bisiklet yolunu kullanması

B ) Yayaları ikaz ederek bekletmesi

C ) Sol şeride geçip yoluna devam etmesi

D ) Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi

Sürücüsü dâhil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?

A ) Binek aracı

B ) Minibüs

C ) Arazi taşıtı

D ) Otomobil

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlardan biri değildir?

A ) Nefes darlığı

B ) Kan kaybı

C ) Kanser

D ) Toplu ölümler

Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslar arası yol numarasıdır?

A ) O-3

B ) E-80

C ) 100

D ) K2

Sürücü adaylarında işitme yetersizlikleri olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A ) Bu kimseler hiçbir şekilde sürücü belgesi alamazlar

B ) Araç kullanırken yanlarında birisi bulunmak şartı ile sürücü belgesi alabilirler

C ) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa sürücü belgesi alabilirler

D ) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile sürücü belgesi alabilirler

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile • Yer işaretlemelerini • Trafik işaret levhalarını • Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A ) Belediyelerin

B ) Emniyet Genel Müdürlüğünün

C ) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D ) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A ) Şok pozisyonu

B ) Sırtüstü yatış pozisyonu

C ) Yarı yüzü koyun yan pozisyon

D ) Baş geride yarı oturuş pozisyonu

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Saygılı

B ) Telaşsız

C ) Sorumlu

D ) Sabırsız

Kazazedeleri kaza yapan aracın içinden çıkarmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi mutlaka değerlendirilmelidir?

A ) Kazazedelerin üzerinde bulunan giysilerin özellikleri

B ) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığı

C ) Aracın cinsi ve modeli

D ) Aracın yakıt enjeksiyon sisteminin türü

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A ) 45

B ) 66

C ) 70

D ) 50

Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A ) Kısa, öz, anlaşılır

B ) Yazılı

C ) Ayrıntılı, açıkça

D ) Şifreli

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir Ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “geç işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?

A ) Minibüs

B ) Otobüs

C ) Otomobil

D ) Römork

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içeri- sinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A ) Koma pozisyonu

B ) Rentek manevrası

C ) Heimlich manevrası

D ) Şok pozisyonu

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A ) Kendi kendine kurallar koymak

B ) Bencilce davranışlarda bulunmak

C ) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D ) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Geçiş Üstünlüğüne sahip araçların geçiş üstünlüğü hakkını kullanma şartı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Bu araçları kullanan sürücülerin gerekli görmesi şartıyla

B ) Bu araçların işletilmesinde zorunlu olan görevlilerden istemesi şartıyla

C ) Bu araçların görevli olması sesli ve ışıklı işaretlerinin bir arada kullanılması şartıyla

D ) Trafiğin tıkanıp durması ve bu araçların bir an önce yererine gitmesi şartıyla

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Vantilatör

D ) Radyatör

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A ) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B ) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C ) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D ) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A ) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması

B ) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması

C ) Kaza yapma riskinin azalması

D ) Sürüş yeteneğinin artması

Kanama sonucu en az ne kadar kan kaybedilirse hayatı tehlike görülmeye başlar?

A ) % 5

B ) % 10

C ) % 20

D ) % 60

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A ) Genel kültürlerini artırmak için

B ) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamaları için

C ) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için

D ) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için

Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

A ) Zaman tarifesine

B ) Ücret tarifesine

C ) Taşıma güzergahı

D ) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korun- mak için alınacak tedbirlerden değildir?

A ) 65 volttan daha küçük gerilim kullanmak,

B ) İzolasyon trafosu (güvenlik trafosu) kullanmak.

C ) Elektrikle çalışan araç ve gereçlerin metal gövdelerini topraklamak.

D ) Yüksek gerilim kullanmak

Lastik tekerlekli traktör için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ticari amaçla yük taşıması izne bağlıdır

B ) Römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla insan taşınabilir

C ) Römorktaki yük üzerinde insan taşıyabilir

D ) Tarım işleri için imal edilmiştir


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Dönel kavşak yaklaşımını

B ) İleri ve sola mecburi yönü

C ) Sağa ve sola mecburi yönü

D ) Ada etrafında dönüleceğini

Hangi durumlarda kazazedenin sedyesiz ve oturarak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Bacak kemiği kırıklarında

B ) Kalça kemiği kırıklarında

C ) Kaburga kemiği kırıklarında

D ) Omurga kemiği kırıklarında

Motor çalışırken, ayağınızı gaz pedalından çekince aracın far ışıkları zayıflıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Distribütör arızalıdır

B ) Far ampulleri yanmıştır

C ) Akümülatör zayıflamıştır

D ) Yağlanma yağı azalmıştır

hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Pistonlar

B ) Supaplar

C ) Vites kutusu

D ) Rotlar

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 80

B ) 90

C ) 100

D ) 110

Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının, duraklarını gösteren işaret levhalarına, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 15

B ) 20

C ) 25

D ) 30

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Açık camlar kapatılır.

B ) Önemsenmez yola devam edilir.

C ) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D ) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Yerleşim birimleri içindeki karayollarında, trafik işaretlerine izin verilmedikçe, duraklama ve arıza gibi mecburi sebepler dışında hangi araçların park etmeleri yasaktır?

A ) Kamyon, otobüs, çekici ve bunların katarlarıyla lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri

B ) Otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtları

C ) Lastik tekerlekli traktörler ile otomobiller

D ) Otomobil, minibüs, kamyonet ve iş makineleri

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20


Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve IV.

D ) III ve IV.
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?