0382 202 01 04 Taşpazar Mahallesi, Kat 2 No 4, 807. Sk. No:17, 68100 Merkez / Aksaray 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44


Şekildeki karayoluna ne ad verilir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) Bölünmüş karayolu

C ) İki yönlü karayolu

D ) Erişme kontrollü karayolu

Bir otomobil ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yol kesiminde karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü otomobile

B ) Otomobil sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler

Bir minibüs ile bir kamyonun emniyet ile geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaması halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Minibüs sürücüsü kamyona

B ) Sürücüler anlaşarak geçerler

C ) Kamyon sürücüsü minibüse

D ) Şeridi daralmış olan diğerine

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A ) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B ) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C ) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D ) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Radyatör

B ) Vantilatör

C ) Karbüratör

D ) Kondansatör

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde,kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sü- rücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A ) Birkaç defa selektör yaparak

B ) Acil uyarı ışıklarını yakarak

C ) Birkaç defa korna çalarak

D ) Dönüş ışıklarını yakarak

Düz yolda normal hızla giderken araçta titreşimler varsa muhtemel arıza nedir?

A ) Eksantrik milinde balanssızlık vardır

B ) Lastiklerde balanssızlık vardır

C ) Alternatörde balanssızlık vardır

D ) Pistonlarda balanssızlık vardır

Bozuk araçlar için host/hostes hangi işlemleri yapar?

A ) Arıza formu doldurur ve kaptana bildirir.

B ) Kendisi tamir eder.

C ) Araç muavini tamir eder.

D ) Yeni araç temin eder.

Arızalı bir aracı çekerken dikkat edilecek kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Her iki aracında boş olmaması, gerekirse hizmetli dışında yolcu bulunmamasıdır

B ) Çekme işi devam ettiği sürece, araçların önüne ve arkasına öncü ve artçı konmasıdır

C ) Çeken ve çekilen araçların en üst kısımlarına birer kırmızı ışık konmalıdır

D ) Çekilen aracın direksiyonunda tecrübeli bir sürücünün bulundurulmasıdır

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A ) İdari para cezası verilir.

B ) 6 ay hapis cezası verilir.

C ) Süresiz araç kullanmaktan men edilir.

D ) Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir?

A ) Şoför

B ) Sürücü

C ) Araç sahibi

D ) İşleten

Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A ) Motorun durdurulmasına

B ) El freninin çekilmesine

C ) Park lambasının yakılmasına

D ) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Aşağıdakilerden hangisi araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar- dandır?

A ) Aracı yük ve eşyanın bulunduğu yere uygun şekilde yanaştırır.

B ) Yükün tipi ve çeşidine göre uygun kasa ka- paklarını açar.

C ) Yük ve eşyanın yükleme planına uygun olarak dengeli bir şekilde kasa içine yerleştirilmesini sağlar.

D ) Hepsi

Bir araç için gerekli olan sürekli elektrik enerjisini hangisi sağlar?

A ) Marş sistemi

B ) Ateşleme sistemi

C ) Soğutma sistemi

D ) Şarj sistemi

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Dinamo

B ) Alternatör

C ) Regülâtör

D ) Distribütör

Bir kamyon ile bir kamyonetin emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret de yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü kamyonete

B ) Kamyonet sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler.

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

A ) 2

B ) 3

C ) 6

D ) 7

Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden han- gisinin yapılması yasaktır?

A ) Hızın azaltılması

B ) Öndeki aracın geçilmesi

C ) Bariyer kapalı ise durulması

D ) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu şehirlerarası karayollarında, can ve mal güvenliği için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almakla görevli olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

B ) Belediyelerin Yol Şube Müdürlüğü veya Daire Başkanlıkları

C ) Karayolları Genel Müdürlüğü

D ) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Motorun çok sıcak olarak çalışması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motor yağının kalınlaşmasına

B ) Motor gücünün artmasına

C ) Motorun çekişten düşmesine

D ) Motorun devrinin artmasına

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken hastalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar

B ) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar

C ) Burkulma ve çıkık gibi durumları olanlar

D ) Ağır kanamalı yarası olanlar

Burkulmalar için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Burkulan bölge üzerine sıcak tatbik edilir

B ) Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilir

C ) Burkulan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur

D ) Burkulan bölgeye sıcak masaj yapılır

İşitme cihazı kullanılması zorunlu sürücü adayları hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilirler?

A ) C,D,E,G

B ) Al, A2,H

C ) B sınıfı bütün araçlar

D ) B sınıfı özel araç, F sınıfı

En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ağızdan ağza

B ) Burundan ağza

C ) Ağızdan buruna

D ) Holger-Nielsen metodu

Devridaim (su) pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatördeki suyu basınçlı olarak su kanallarına göndermek

B ) Radyatördeki suyu basınçlı olarak silindirler içerisine göndermek

C ) Radyatördeki suyu basınçlı olarak kartere göndermek

D ) Radyatördeki suyu basınçlı olarak yağ kanallarına göndermek

Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Beyindeki kan kalbe gelir

B ) Vücut sıcaklığı yükselir

C ) Kalp atışı hızlanır

D ) Kandaki oksijen oranı düşer

Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesi organlarındandır?

A ) Kalp

B ) Akciğerler

C ) Mide

D ) Yemek borusu

Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi organlarındandır?

A ) Kemik - Kas

B ) Damar - Kalp

C ) Omurga - Beyin

D ) Mide - Bağırsak

Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Yarı yatış

C ) Sırt üstü yatış

D ) Yarı oturuş

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Bilinç kontrolünün yapılması

B ) Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi

C ) Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması

D ) Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarını kullanan sürücülerin görev hali dışında geçiş üstünlüğü hakkını ve işaretlerini kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Hiçbir halde kullanamaz

B ) Trafik kazası olması halinde kullanamaz

C ) Trafiğin sıkışıp tıkanması halinde kullanamaz

D ) Yolda bir arıza olması halinde kullanamaz

Boyun omurlarından yaralandığından şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Solunum kontrolü

B ) Dolaşım Kontrolü

C ) Çeneyi yukarı kaldırma

D ) Sırt üstü düz bir zemine yatırmak

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A ) Tarlada çift sürerken traktörün devrilmesi

B ) Dönemeci alamayan aracın uçuruma yuvarlanması

C ) Karayolunda park etmiş olan aracın infilak (patlama) etmesi

D ) Demiryolunda iki trenin çarpışması

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) Hızını azaltması

B ) Dönüş işareti vermesi

C ) Geniş bir kavisle dönmesi

D ) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi

Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz arazi taşıtları ve motosikletler için azami hız saati kaç kilometredir?

A ) 50

B ) 60

C ) 70

D ) 80

Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahip değildir?

A ) Yaralı veya acil hasta taşıyan cankurtaran araçları

B ) Sahil güvenliğini koruma ve kollama araçları

C ) Sanık veya suçluları takip eden güvenlik ve asayiş için olay yerine giden araçlar

D ) Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerinde görevli araçlar

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce ne yapmak zorundadırlar?

A ) Arkadan gelen araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlamak

B ) Arkadan gelen araç sürücülerini ikaz ederek durdurmak

C ) Arkadan gelen araç varsa, hız arttırıp şerit değiştirmek

D ) Gireceği şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zehirlenme

B ) Şok

C ) Koma

D ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

Turnike (sıkma bağı) olarak kullanılacak malzeme nasıl olmalıdır?

A ) 5-6 cm enli elastik malzeme

B ) İnce elastik malzeme

C ) Büyük ve kalın bağlama malzemesi

D ) İnce, esneyen sağlam malzeme

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A ) Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B ) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C ) Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D ) Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Önünüzdeki bir aracı sallayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geçilecek aracın, başka bir aracı geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek

B ) Geçilecek aracın solundaki şerit doluysa, ikaz edip sağından

C ) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden solundan geçmek

D ) Geçilecek araç yol vermiyor ise ikazda bulunup yol vermesini sağlamak

Trafik zabıtasınca, kanunda belirtilen hallerde araçta ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A ) Trafik cezası

B ) Trafik kusuru

C ) Trafik suçu

D ) Trafikten men

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

A ) Mide

B ) Böbrek

C ) Akciğer

D ) Pankreas


Şekildeki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır?

A ) Hız artırılır, geçme yasağına uyulur

B ) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur

C ) Hız sabit tutulur,geçme yasağına uyulur

D ) Yolda heyelan olup olmadığına bakılır

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A ) İnatlaşmaya

B ) Aşırı tepki göstermeye

C ) Kaba ve saldırgan davranmaya

D ) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

A ) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak ka- bul edilir

B ) Geçersizdir,

C ) İşleme alınmaz

D ) İptal edilir

Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Rentek manevrası

B ) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

C ) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D ) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

A ) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları

B ) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları

C ) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları

D ) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B ) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C ) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D ) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?