0382 202 01 04 Taşpazar Mahallesi, Kat 2 No 4, 807. Sk. No:17, 68100 Merkez / Aksaray 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Taşıt yolunda, yayaların karşıya güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir?

A ) Yaya yolu

B ) Yaya geçidi

C ) Banket

D ) Kavşak

Araçların takip mesafesi en az ne kadar olmalı- dır?

A ) Araç hızının yarısı kadar

B ) Aracın Boyunun üç katI

C ) Bir araç boyu

D ) Araç boyunun iki katı

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde, çevre imkânlarından yararlanılarak yerine getirilen geçici müdahaleye ne denir?

A ) Hastalık

B ) İlk yardım

C ) Sağlık

D ) Tedavi

Uyuşturucu ve keyif verici maddelerin cinsleriyle alkollü içkilerin etki dereceleri, bunların kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak düzenlenir?

A ) İçişleri Bakanlığının

B ) Adalet Bakanlığının

C ) Emniyet Genel Müdürlüğünün

D ) Sağlık Bakanlığının

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Yağ filtresi temizlenir

B ) Hava filtresi temizlenir

C ) Benzin filtresi temizlenir

D ) Radyatör temizlenir

Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sigorta Poliçesi

B ) Satış Sözleşmesi

C ) Pazarlama Sözleşmesi

D ) Garanti Sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

A ) Hayat kurtarmak

B ) Durumu korumak

C ) Sakatlığı önlemek

D ) Kazalarda mal kayıplarını önlemek

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmi- ni, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belir- leyen belgeye ne denir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) Taşıma senedi

C ) Yetki belgesi

D ) Taşıt belgesi

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4


Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve IV.

D ) III ve IV.

İlk yardımın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kanamayı durdurmak

B ) Yaralıyı hastaneye götürmek

C ) Olay yerine polis çağırmak

D ) Hastaneye haber verip, hekim müdahalesini beklemek

Yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kasanın sol yanından taşmayacak, sağ yanından taşacak şekilde yüklemek

B ) Kasanın sol yanından 25cm taşacak şekilde yüklemek

C ) Kasanın sağ ve sol yanından taşmayacak şekilde yüklemek

D ) Sağ ve sol yandan en çok 15 cm taşacak şekilde yüklemek

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) Çevre.

B ) Erozyon.

C ) Atık.

D ) İklim.

Hasta kusuyorsa aşandakilerden hangi pozisyona alınır?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Sırt üstü yatış

C ) Oturuş

D ) Yan yatış

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A ) 10

B ) 15

C ) 20

D ) 25

Bebeklerin kalp atım sayısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Büyüklerden fazladır

B ) Büyüklerden azdır

C ) Büyüklerle aynıdır

D ) Zaman zaman değişiklik gösterir

• Uzun süreli bilinç kaybıdır. • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

A ) Şok

B ) Koma

C ) Bayılma

D ) Baş dönmesi

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A ) Dere yataklarından kum alınması

B ) Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması

C ) Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması

D ) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Motorun hararet yapmasına

B ) Motor devrinin yükselmesine

C ) Klimanın düzensiz çalışmasına

D ) Akünün kısa zamanda bitmesine

Dokulardan meydana gelen, canlılık belirtisi olan bir bölüm vücut faaliyetine ne denir?

A ) Organ

B ) Sistem

C ) Doku

D ) Hücre

Dört zamanlı bir motorda, sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

A ) 4.zaman

B ) 3.zaman

C ) 2.zaman

D ) 1.zaman

Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A ) Aracın Bakımını yaparken kolaylık sağlar.

B ) Yakıt tasarrufunu artırır

C ) Viraj ve viyadüklerde kontrolün zayıflamasına sebep olur

D ) Kapı kilitlerine arızaya sebep olur

Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır

B ) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler

C ) Felaketler önlem alınarak önlenebilir, ancak kazalar önlenemezler

D ) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir, oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur

A ) Yalnız I.

B ) I ve II

C ) II ve III

D ) I, II ve III.

Vantilatör kayışına parmakla basıldığında ne kadar esnemelidir?

A ) 1,5 cm

B ) 3 cm

C ) 4,5 cm

D ) 6 cm

Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?

A ) Daha fazla kan kaybolduğundan

B ) Daha fazla kan kaybolduğundan

C ) Temiz kan bulundurduğundan

D ) Vücudun her yerinde bulunduğundan

I. LPG II. Benzin III. Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Aracın sinyal lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Bujiler arızalıdır

D ) Flâşör arızalıdır

Trafik zorunlulukları dışında, araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Durma

C ) Park etme

D ) Bekleme

İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A ) Uçak motorlarında

B ) Araç motorlarında

C ) Jet motorlarında

D ) Helikopter motorlarında

Bujiler ayarsız veya aşınmış ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Motor çekişten düşer

B ) Motor hararet yapar

C ) Motor yağ yakar

D ) Motor kavrama yapar

Dizel motorlarında yanma aşağıdaki parçalardan hangisi ile gerçekleştirilir?

A ) Enjektör ile

B ) Karbüratör ile

C ) Endüksiyon bobini ile

D ) Buji ile

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Isı göstergesi çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Vantilatör kayışı kopmuştur

C ) Su pompası arızalıdır

D ) Isı göstergesi müşiri arızalıdır

Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

A ) Çok şeritli yol

B ) Otoyol

C ) Tali yol

D ) Bölünmüş yol


Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Yol yüzeyi arızalıdır

B ) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir

C ) Yolda tümsek vardır

D ) Yolda yapım çalışması vardır

Başbakan başkanlığında, karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu

B ) Trafik Güvenliği Kurulu

C ) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

D ) İl Trafik Komisyonu

Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak

B ) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak

C ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevkedilir

D ) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Piston

B ) Şaft

C ) Aks

D ) Rot

Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin mer- kezle iletişim yöntemlerinden değildir?

A ) Uydu bazlı uluslararası Seyyar izleme sistemi.

B ) GSM bazlı şehirlerarası araç takip ve haberleşme sistemi.

C ) Borsa takip ve satın alma sistemi

D ) Hibrid Sistem.

Dönüş yapan sürücüler geçiş hakkını kime vermek zorundadırlar?

A ) Soldaki gelen araçları

B ) Arkadan ve sola dönecek araçlara

C ) Kurallara uygun olarak karşıya seçen yayalara

D ) Motorsuz araçlarla iş makinelerine

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

A ) Motorun zor çalışması

B ) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi

C ) Motorun iyi soğutulamaması

D ) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi

Hemlich manevrasının doğru tanımı hangisi- dir?

A ) Bir turnike yöntemidir

B ) Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uy- gulanması işlemi

C ) Kazazedeyi araçtan çıkarma tekniği

D ) Kırıklarda atelleme yöntemidir

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A ) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B ) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C ) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D ) Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Aşağıdaki tertibatın hangisi koruma amaçlı değildir?

A ) Koltuk Başlığı

B ) Yedek Lastik (Stepne)

C ) Emniyet kemeri

D ) Çocuk bağlama sistemi

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileriyle sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan taşıta ne denir?

A ) Öğrenci taşıt

B ) Eğitim aracı

C ) Okul taşıtı

D ) Özel taşıt

Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir?

A ) Mide

B ) Göğüs

C ) Ciğer

D ) Böbrek


Şekildeki durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Dar yoldan önce 1 nolu araç geçmelidir

B ) 1 nolu araç 2 numaralı araca yol vermelidir

C ) 1 nolu araç sürücüsü 2 nolu araç sürücüsünü

D ) 2 nolu araç sürücüsü 1 nolu araç sürücüsünü, ikaz ederek durdurmalıdır

Benzinli havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Karbüratör

D ) Supaplar

Dizel motorlu aracı çalıştıramıyorsanız muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratör tıkanmıştır

B ) Bujiler ateşleme yapmıyordur

C ) Yakıt sistemi hava yapmıştır

D ) Soğutma sistemi hava yapmıştır
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?