0382 202 01 04 Taşpazar Mahallesi, Kat 2 No 4, 807. Sk. No:17, 68100 Merkez / Aksaray 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Üç veya daha çok şeritli yollarda aksine bir işaret yoksa hangi şerit üzerinde park edilmez?

A ) a) Gidişe ayrılan şeritlerden en sağdaki şerit üzerinde

B ) En sağ şerit dışındaki şeritler üzerinde

C ) Özel olarak işaretlenmiş ve gidişe ayrılmış şerit üzerinde

D ) Yetkililerin müsaade etmesi halinde sağ şerit üzerinde

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

A ) Fan müşirinin

B ) Termostatın

C ) Fan sigortasının

D ) Klima kompresörünün

Asit, baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A ) Kusturulur.

B ) Sarımsaklı yoğurt yedirilir.

C ) Asit içene baz, baz içene asit içirilir.

D ) Bol su içirilir.

Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

A ) Motorun çekişten düşmesi

B ) Endüksiyon bobinin yanması

C ) Jikle devresinin çalışmaması

D ) Marş yapıldığında, marş motorunun çalışmaması

Harita nedir ?

A ) Herhangi bir yerin havadan çekilmiş fotoğrafı- dır

B ) Sadece bir yerin dağ,deniz,ovalarını gösteren fotoğrafıdır.

C ) Herhangi bir yerin kuşbakışı,bir oran dahilinde küçültülerek gösterilmesidir

D ) Bir yerleşimin krokisidir

Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana solunum yolunun tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturuş

B ) Yüzü koyun yatış

C ) Sabit yan yatış

D ) Sırt üstü yatış

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A ) Empati

B ) Tahammül

C ) Beden dili

D ) Konuşma üslubu

Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekip- manıdır?

A ) Cam silecekleri

B ) Aynalar

C ) Koltuk başlıkları

D ) Lastikler

ara içerisine batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yabancı cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir

B ) Yabancı cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir

C ) Yabancı cismin dışarıda kalan kısmı kesip alınır yara üzeri sarılır

D ) Yabancı cisim çıkarılır ve.üzerine tentürdiyot dökülüp bırakılır

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Hızını azaltmalı

B ) Öndeki aracı geçmeli

C ) En sol şeritten gitmeli

D ) Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A ) Adalet Bakanlığının

B ) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Sağlık Bakanlığı

Diferansiyelin hareketini tekerleklere ileten aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şaft

B ) Vites kutusu

C ) Rot

D ) Aks

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A ) Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.

B ) Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.

C ) Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

D ) Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

Yolcu otobüsünün temizliği ve düzeni neden önemlidir?

A ) Firmanın yolculuk için tercih edilmesini sağlar.

B ) Güvenli ve rahat yolculuk sağlar.

C ) Personelin rahat çalışmasını sağlar.

D ) Hepsi

Aşağıdaki tertibatın hangisi koruma amaçlı değildir?

A ) Koltuk Başlığı

B ) Yedek Lastik (Stepne)

C ) Emniyet kemeri

D ) Çocuk bağlama sistemi

Taşınmada yaralılar için sedye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kolu kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir

B ) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir

C ) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında gerekir

D ) Yaralıların taşınmasında sedye kullanılması gerekmez

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi önce taşınmalıdır?

A ) Bel omuru kırığı olanlar

B ) Geniş yanığı olanlar

C ) Şoka girmekte olanlar

D ) Kalbi yirmi dakika önce durmuş olanlar

Virajlarda tekerleklerin farklı açılarda ve hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon sistemi

B ) Diferansiyel sistemi

C ) Fren sistemi

D ) Öndüzen sistemi

Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren hidroliği fazladır

B ) Fren sisteminde hava vardır

C ) Fren balataları yağlanmıştır

D ) Yanmayan lambanın ampulü yanmıştır

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A ) Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

B ) Kara yollarının zamanından önce yıpranması

C ) Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

D ) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A ) Ağır kanaması olan

B ) Ölmüş olan

C ) Ayağında kırık olan

D ) Orta derecede ezik yarası olan

(1, 2, 3, 4, 23, 24 numaralı koltukların) Emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

A ) Ceza almamak için

B ) Şoförün güvenliği için

C ) Yolcuların güvenliği için

D ) Hepsi

Ticari araç sürücüsü yola çıkmadan önce yasal olarak araçta bulundurması gereken resmi evrakları bulundurmak ve bu evrakların her iş öncesi araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorundadır. Buna göre araçta bulundurulması zorunlu olan evraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A ) Mesleki yeterlilik belgesi(SRCbelgesi) ve sürücü belgesi

B ) Taşıma senedi ile yükün sevk irsaliyesinin birer nüshası- nı taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.

C ) Kasko poliçesi

D ) Tescil ve trafik belgesi (ruhsat)

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine

B ) Frenleme performansının artmasına

C ) Lastik basıncının kendi kendine azalmasına

D ) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine


Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?

A ) 1numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi

B ) 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri

C ) 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi

D ) Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler

Kazazedeleri kaza yapan aracın içinden çıkarmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi mutlaka değerlendirilmelidir?

A ) Kazazedelerin üzerinde bulunan giysilerin özellikleri

B ) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığı

C ) Aracın cinsi ve modeli

D ) Aracın yakıt enjeksiyon sisteminin türü

Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır?

A ) Su ve hava soğutmalı

B ) Su ve benzin soğutmalı

C ) Su ve yağ soğutmalı

D ) Su ve motorin soğutmalı

Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde dönemeçlerde otobüs taksi ve tramvay duraklarında ne yapmak yasaktır?

A ) Durmak

B ) Yavaşlamak

C ) Duraklamak

D ) Duruş yapmak

Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?

A ) Aracın hızı artar

B ) Aracın gücü artar

C ) Araç vitese geçmez

D ) Aracın freni tutmaz

Hızlı bir şekilde bir su birikintisine girildiginde, aracı lastiklerinin su yüzeyinde yüzmesi, yerle teması kaybetmesi halinde doğru hareket tarzı hangisidir?

A ) Gazı keserek, direksiyonu düz tutmak

B ) Fren pedalına çok sert basılarak araç durdur- mak

C ) Normal hız limitlerinin üstünde bir hızda aracı kullanmak

D ) Emniyet kemerini çözerek sürücüye hareket serbestisi sağlamak


Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A ) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

B ) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

C ) Motor kaputunun tam kapanmadığını

D ) Lastik hava basıncının düşük olduğunu

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Motorun verimli çalışmasına

B ) Aracın daha yavaş gitmesine

C ) Akünün daha çabuk bitmesine

D ) Motordaki aşıntıların artmasına

Kazazedenin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği uyaranlara bile cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A ) Koma

B ) Şok

C ) Zehirlenme

D ) Halsizlik

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B ) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C ) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D ) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez

B ) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır

C ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır

D ) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş sistemi

B ) Yağlama sistemi

C ) Yakıt sistemi

D ) Ateşleme sistemi

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A ) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

B ) Yerlerinin değiştirilmesi

C ) Görülmesi engellenecek şekilde park edilmesi

D ) Üzerlerine yazı yazılması

Yazılı veya sesli ışıklı işaret cihazlarının anlamı nedir, bu şıklar kime hitap eder?

A ) Yaya trafiğine göre araç trafiğini düzenler, sürücülere hitap eder

B ) Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler, yayalara hitap eder

C ) Trafiği düzenler, trafik polisine hitap eder

D ) Trafiği düzenler, trafik polisine hitap eder

Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir

B ) Kazazede, batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır

C ) Olay yerinde hekimin gelip müdahalesi beklenir

D ) Yara yerindeki yabancı cisim hemen çıkarılır ve sarılır.

El veya koldaki büyük bir kanamada en etkili geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Koltuk altında baskı uygulama

B ) Kanayan yere elle veya parmakla bastırmak

C ) Dirsekle omuz arasından turnike uygulamak

D ) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak

Hava filtresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratöre giren hava akımını düzenler

B ) Karbüratöre giren yağı temizler

C ) Karbüratöre giren yakıtı temizler

D ) Karbüratöre giren havayı temizler

Hasta kusuyorsa aşandakilerden hangi pozisyona alınır?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Sırt üstü yatış

C ) Oturuş

D ) Yan yatış

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) Öfke

B ) Empati

C ) Bencilik

D ) Sorumsuzluk

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji

B ) Enjektör

C ) Termostat

D ) Su pompası

Araç çalıştıktan sonra motor çalışma sıcaklığına gelmiyorsa aşağıdakilerden hangisi bozuk olabilir?

A ) Karbüratör

B ) Bujiler

C ) Termostat

D ) Jigle


Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Depodaki yakıtın azalması

B ) Yağ seviyesinin azalması

C ) Fren hidroliğinin eksilmesi

D ) Radyatörde antifrizin olmaması

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A ) Kızgın biçimde kornaya basmak

B ) Sürüş sırasında aceleci davranmak

C ) Başkalarının hakkına saygılı olmak

D ) Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

Aracın hızını ve torkunu ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Süspansiyon

B ) Vites kutusu (şanzıman)

C ) Yaylar

D ) Kavrama (debriyaj)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sa- hipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

A ) 24 saat

B ) 36 saat

C ) 38 saat

D ) 42 saat

Çeşitli sebeplere bağlı olarak kan dolaşımının giderek azalması ve kaybolması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Koma

B ) Bayılma

C ) Şok

D ) Hastalık
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?